שירותים

שירותי רגולציה:

 • רישום תכשירים רפואיים, תכשירים ביולוגיים, תרופות ללא מרשם רופא (OTC),אביזרים ומכשירים רפואיים, תמרוקים, תוספי תזונה, תרופות רדיואקטיביות,סמים מסוכנים ונרקוטיקה, מוצרי איכות הסביבה.
 • שירותי רוקח ממונה
 • שירותי רוקח אחראי (QP) ושחרור אצוות
 • שירותי אחראי מעקב תרופתי (רוקח ורופא) QP-PV
 • הגשות לסל הבריאות
 • לווי קבלת אישורי יצרן / יבואן
 • בניית מערך נהלים
 • בניית תוכניות ניהול סיכונים
 • מבדקי איכות והכנה למבדקי איכות
 • הכנה, בדיקה ושדרוג הסכמי איכות, הסכמים טכניים, פרמקוויג'ילנס ונהלי רגולציה
 • כלים ואסטרטגיות לשמירה על קנין רוחני
 • מידע עסקי, עדכוני חקיקה ומשמעויותיהם וניתוחי שוק

פרמה קמפוס

מיינד אסטרטגיה ושיווק

 •   סדנאות באסטרטגיה (כולל משחקי מלחמה עסקיים)
 •   בניית מודלים אסטרטגיים לשיווק, מיצוב ומיקוד

למידע נוסף: צרו קשר

שירותי יעוץ אסטרטגי ורגולציה