מבדקים

שביט פרגמן הינו בעל הסמכה כמבקר מערכות איכות.

אנו מבצעים מבדקים מותאמים לצרכי לקוח, לבחינת עמידה בדרישות תנאי יצור נאותים (GMP), תנאי הפצה נאותים (GDP), הערכת ובדיקת מערך נהלים קיים, עמידה בדרישות הסכמי איכות ופרמקוויג'ילנס – ניהול מערך דיווח תופעות לוואי.

שירותי המבדק כוללים יצרני תכשירים מוגמרים, ספקי חומר גלם פעילים ולא פעילים, חומרי אריזה, מפיצים, ספקים וכיו"ב.
כמו כן אנו עורכים בדיקת נהלים מקדימה והערכתם.
באפשרותנו לבנות נהלים מותאמים לצרכי הלקוח.
הדוחות שאנו מנפיקים כוללים המלצות לפעולות מתקנות ופעולות מנע – CAPA.
הסכמי איכות: הערכתם, הכנה, משא ומתן עם הגורמים הרלבנטיים.
נהלים: הקמת מערך נהלי עבודה (SOP’s), לווי והדרכה. הדרכה והכוונה ועבודה נוכנה ברגולציה ורישום.

למידע נוסף: צרו קשר

שירותי יעוץ אסטרטגי ורגולציה