קישורים

רשויות בריאות

משרד הבריאות הישראלי
Israeli Ministry of Health
רשות הבריאות האירופית
Scientific Guidelines for Human Medicinal Products
רשות הבריאות האמריקאית
The Food and Drug Administration USA Regulations
אירגון הבריאות העולמי
World Health Organization
האירגון העולמי להרמוניזציה
International Conference on Harmonisation
רשות הבריאות האוסטרלית
Australian TGA Regulations
רשות הבריאות הקנדית
Canada Health Regulations
רשות הבריאות האנגלית
Medicines and Healthcare products Regulatory Agency-UK
רשות הבריאות השויצרית
Swiss Agency for Therapeutic Products

אירגונים ועמותות

אירגון הרוקחות הבריטי
Association of the British Pharmaceutical Industry
Israeli אירגון הרוקחות הישראלי
The pharmaceutical Society of Israel
איגוד לשכות המסחר
Federation of Israeli Chambers of Commerce
התאחדות היצרנים
Manufacturers Association of Israel
פרמהליין
Israeli pharmaceutical news

שירותי יעוץ אסטרטגי ורגולציה